Autorizatii

Vizăm o școală de excelenţă prin calitatea actului instructiv-educativ!

Hotarare ARACIP International Premium School

hotarare aracip 1
hotarare aracip 2
hotarare aracip 3

Alte autorizatii International Premium School

autorizatie sanitara ipsb
autorizatie isu ipsb