Cuvant de incheiere al finalului de an scolar 2019-2020

final de an ipsb 2019-2020

Dragi elevi și părinți,

Am ajuns la finalul unui nou an școlar, prilej pentru noi, cadrele didactice, de a trage linie și de a vedea unde ne situăm. Suntem mândri să vă spunem că a fost un an rodnic, dar extrem de dificil spre final, din cauza perioadei de pandemie, care ne-a forțat să ne desfășurăm activitatea ”altfel” decât eram cu toții obișnuiți. Cu toate acestea, a fost un an cu rezultate mărețe, în care cei mai mulți dintre elevi au evoluat, atât pe planul cunoștințelor despre natură și om, matematică și limba română, muzică și arte plastice etc., cât și pe plan afectiv-emoțional. Părinții ne-au fost permanent alături, transmițându-ne constant feedback-uri, în care au apreciat modul în care a decurs viața Școlii.

Am avut parte, cadre didactice și elevi, de nenumărate ocazii în care ne-am cunoscut mai bine, am legat prietenii speciale, am învățat multe lucruri împreună. În mod constant, pe pagina de facebook a școlii am postat nenumărate fotografii cu micuții noștri, captați de tot soiul de activități; acestea, imaginile, vorbesc de la sine atât despre bucuria trăită de ei, cât și despre implicarea personalului didactic și auxiliar în evoluția lor armonioasă sub toate aspectele.

Atât elevii Premium, deja experimentați, cât și noii elevi Premium, cei ai Clasei pregătitoare, au fost bucuroși să învețe și, în același timp, să își trăiască viața de școlar cu intensitate, autentic, vibrant, urcând pe treptele autodevenirii și autoafirmării. Elevii au descoperit sau, după caz, aprofundat tainele celor două tărâmuri esențiale din Poveste: ”Tărâmul cifrelor” și ”Tărâmul literelor”, iar cu ajutorul creioanele le-au transformat, în fiecare caiet, într- o comoară, pe care o vor umple, în anii ce urmează, cu vise, speranțe, împliniri, dar și…amintiri! (Vă amintiți povestea noastră de la Deschiderea anului școlar?)

Şcoala Gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST a reușit să creeze şi să menţină acea comunitate academică în care atât elevii, cât şi cadrele didactice au format Familia PREMIUM, şi asta deoarece obiectivul principal al şcolii rezidă în obținerea performanței școlare și a excelenței școlare prin stimularea dragostei și motivației pentru învățare a elevilor şi crearea echilibrului dinamic între colaborare și competiție școlară.

Școala nu este doar despre învățare, ci este despre educație! Iar educația nu este doar despre cunoștințe și competențe, ci despre modelare și susținere, măsurabile în forța cu care copiii și tinerii aduc prospețime și puterea creativității, științei și culturii în comunitate.

La Școala gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST, elevii premium învață și se educă în acest fel, deschiși către sine, dar și către comunitate; comunică cu elevi din alte școli, „ambasadori” ai universalității cunoașterii și colaborării umane; fac schimb de experiențe și își dezvoltă personalitatea.

După cum ați observat, Școala Gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST reprezintă mai mult decât o instituție de instruire cognitivă. Școala Premium reprezintă o comunitate care se naște și trăiește pentru educație. Iar educația are fațete diverse, care se îmbină perfect, ca piesele unui puzzle, redând imaginea unitară a copiilor educați (în adevăratul sens al acestui concept) și, mai mult decât atât, mândri de educația lor! IPSB reprezintă The New Voice of Learning!

A fost, în același timp, un an atipic, cum nu am mai trăit niciodată, niciunii dintre noi. Pandemia de SARS-CoV-2 a lovit fulgerător întreaga țară, întregul mapamond. Cu toții am trăit sentimente de neputință, panică, frustrare, am realizat cât de mici suntem în fața provocărilor aproape apocaliptice pe care bios-ul ni le pune în față, frust, pe nepusă-masă. Am învățat, fie că am vrut, fie că nu să trăim ”altfel”, să acceptăm că nu ne mai putem vedea, îmbrățișa, să stăm aproape permanent în casă. Elevii nu și-au mai putut întâlni prietenii de la Școală timp de aproape un semestru. Personalul didactic și auxiliar al școlii a pătimit, la rându-i, teribil. Și nouă ne-au lipsit enorm elevii în ultimele trei luni! În același timp, ne-am familiarizat tot mai mult cu un nou concept, acela de învățare on-line. Deși mai dificil de implementat în activitățile cu școlarii mici și foarte mici, am făcut tot ceea ce am putut uman pentru ca distanța dintre noi să fie una doar fizică, nu și socială! În acest context, am avut ocazia de a interacționa mult mai mult nu numai cu copiii noștri, ci și cu părinții, bunicii, frații, verișorii, prietenii lor. Am împărtășit împreună bucurii și emoții, momente de cumpănă și victorii personale, sentimente de disperare și aspirații către o lume mai bună!

În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au oferit o instruire adecvatӑ care să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, am trecut printr-un proces de adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, am exersat alături de elevi și am fost modele pentru aceștia pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cere viitorul care vine…astăzi. Chiar și în această dificilă perioadă, la Şcoala Gimnazialӑ INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST a sunat clopoțelul în fiecare dimineațӑ! Am continuat împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim misiunea noastră, în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” a fost închisӑ. În astfel de circumstanțe, angajamentele noastre au fost acelea de a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma unui plan de învățare la distanță, fie cӑ am folosit Platforma Adservio pentru fișele de lucru, Platforma zoom.us pentru ședințele cu cadrele didactice din fiecare dimineațӑ, Platforma Neolms pentru instruirea cadrelor didactice, tutorialele de pe canalul propriu Youtube sau rețele de comunicare video, astfel încât am putut să-i vedem pe copii, elevii noștri premium și sӑ îi simțim și mai aproape de noi!

În mod cu totul special, vrem să transmitem acum un mesaj de și din suflet elevilor premium. Suntem deosebit de mândri de voi, de tot ceea ce ați realizat pe parcursul acestui an petrecut alături de noi! Vă așteptăm cu mult drag să reveniți și în anul școlar 2020-2021, să aveți continuitate în cadrul International Premium School of Bucharest, o școală în care abordarea relației triadice elev-profesor-părinte este, dacă nu unică, cel puțin specială!

Vă suntem alături și în anul școlar ce urmează, așteptându-i pe cei ce frecventează deja International Premium School of Bucharest, pe absolvenții Grădiniței cu program prelungit Prietenii Mei, dar și pe alți copii ce-și doresc să devină elevi premium și vă asigurăm că toți copiii dumneavoastră vor fi tratați, ca întotdeauna, cu profesionalism desăvârșit, vor fi învăluiți în iubire și vor lega prietenii trainice la școala noastră!

În încheiere, vă aducem la cunoștință și faptul că înscrierile la Școala noastră continuă! (Detalii regăsiți pe pagina web a școlii www.scoalapremium.ro). De asemenea, puteți programa oricând, de luni până vineri, în intervalul orar 900-1700 o vizită la noi, pentru un tur complet al spațiului nostru educativ.

Vă dorim tuturor multă sănătate, priviți cu optimism spte viitor, copiii noștri merită tot ce este mai bun în lumea aceasta!

Prof. Univ. Dr. LAURA BONDREA
Manager Coordonator al Școlii Gimnaziale International Premium School of Bucharest,
Alături de întreaga echipă IPSB

Strategii de predare on-line la scoala IPSB

cursuri online ipsb

Strategii de predare on-line la Şcoala Gimnazialӑ International Premium School of Bucharest (I.P.S.B.)

Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate părțile, izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general?

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm.

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ.

Chiar și în această perioadă la Şcoala Gimnazialӑ INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST sunӑ clopoțelul în fiecare dimineațӑ! Iată că acum, profesorii se adunӑ în fața calculatorului, așteaptându-i pe elevi sӑ se conecteze on-line.

Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim misiunea noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În astfel de circumstanțe (pandemia Corona virus 19), angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma unui plan de învățare la distanță, fie cӑ folosim Platforma Adservio pentru fișele de lucru, Platforma zoom.us pentru ședințele cu cadrele didactice din fiecare dimineațӑ, Platforma Neolms pentru instruirea cadrelor 2 didactice, tutorialele de pe canalul propriu Youtube sau rețeaua de comunicare Whatsapp cȃnd ne dorim sӑ îî vedem pe copii și sӑ îi simțim și mai aproape de noi.

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, elevi Premium, o experimentează cu succes de aproape trei sӑptӑmȃni. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online.

În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru elevi pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cere viitorul care vine…astăzi, este de părere Dna LOREDANA BӐNICӐ, consilierul școlar de la I.P.S.B.

Platforma Adservio – Scoala online

Platforma Adservio – folosită, de altfel, și în perioada de proces tradițional de instruire – ne pune la dispoziție cadrul virtual în care putem comunica cu elevii (inclusiv cu părinții) sub forma propunerilor de teme sau proiecte, cu conținuturi adecvate programei și planificărilor didactice, cu posibilitatea de a stabili termene de predare a proiectelor sau de a oferi feddback-uri de modelare a performanței. Platforma reprezintă, în această perioadă „altfel”, modalitatea prin care transmitem elevilor noștri mesajul de normalitate și educație în orice condiții.

Tehnologia asigură o comunicare elegantă, dar…poate substitui acea comunicare față în față?

Există, categoric, câteva avantaje ale predării online despre care ne scrie și C SILVIA LĂUNEANU, Profesor de Muzică și mișcare scenică la I.P.S.B.: Prima idee care îmi vine în minte este economia de timp. Aceasta, împreună cu flexibilitatea crescută în a-ţi alege programul. Sunt, însă, diferenţe de care trebuie să ţinem cont. Atât pentru elevi, cât și pentru profesori, on-line-ul, în general, învățarea la distanți, în speță, este o provocare! Nu suntem obişnuiţi cu o asemenea libertate. Avem nevoie de interacțiunea noastră tradițională sau putem să ne adaptăm cu adevărat unor lecții care par poate lipsite de suflet? Mă refer aici strict la disciplina Muzică și mișcare. Îmi place să simt emoția elevilor mei, îmi place să le transmit din trăirile mele. Muzica, înainte de informație, înseamnă pasiune, sentiment și chiar reciprocitate!

Menționez un aspect important – Interacțiunea! Este, totodată, posibil să observăm în această perioadă de predare on-line, elemente de comunicare interumane care se pot pierde. Nu mai putem observa în întregime limbajul corpului celeilalte persoane şi trebuie, de exemplu, să fim un pic mai atenţi la reacţiile receptorului pentru a le interpreta corect.

Dar… când a fost inventat învățământul online, nimeni nu s-a gândit că va fi extrem de util omenirii în condițiile unei pandemii. Asta trăim astăzi și ne adaptăm!” Mai concret: la disciplina Muzică și mișcare, inclusiv Clubul Little Broadway sunt propuse și transmise elevilor proiecte tematice pe Whatsapp. Toate clipurile video sau fotografiile reprezentând rezultatul/produsul activității sunt trimise pe grupul de lucru al cadrelor didactice și, firește, oferim feedback fiecarui elev în parte. Acest lucru îi motivează pe copii şi îi antrenează, într-un mod fericit, în toate activităţile de acest gen. Mai mult, zilele următoare Prof. S. Lăuneanu va iniția un chiar și un concurs muzical…cu premii și premiere tot on-line. Așadar, în vremuri excepționale, educația la distanță devine o soluție viabilă. Și credem cӑ funcționează pentru că e pusă în slujba celor care își doresc să învețe.

Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare.

La clasa I, Dna Prof. Înv. Primar MIMI DUMITRA CONSTANTIN s-a mobilizat exemplar în vederea comunicării cu elevii săi pe întreaga perioada de suspendare a cursurilor, precum și în vederea folosirii platformelor online. “Am considerat că soluția potrivită în aceasta perioadă este ca activitățile didactice sa fie continuate on-line, astfel încât elevii să aibă cât mai puțin de recuperat atunci când se reîntorc la școală, prin urmare m-am folosit de platforma Adservio în care sunt înrolați toți elevii școlii noastre, unde am încarcat activități conform programei, curriculei naționale pentru clasa I. Zilnic folosesc și rețeaua de comunicare whatsapp, unde am discutat cu toți elevii clasei I.”

Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel cât să trecem cu bine peste acest moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este valabil mai ales în mediile de învățare on- line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa ar fi în mod normal, în cadrul clasei.

Doamna Director adj, I.P.S.B. MIHAELA POIENARIU, Profesor de matematică, este de părere că 1 din 6 dintre noi ne dorim să putem întoarce ceasul și să fi învӑțat mai nult la matematicӑ, Pare simplu, dar cum putem face matematicӑ la distanțӑ? Unii dintre noi sunt născuți cu un dar evident pentru Matematică, pentru ceilalți durează mai mult pentru a-și descoperi talentul latent. Folosesc constant în aceste zile Platforma Adservio și tutorialele, fie cӑ este vorba de ora de matematicӑ sau de Clubul de Mate- Info… noi continuӑm sӑ descoperim tainele matematicii și ale informaticii…și, ce credeți? Elevii mei au descoperit acum că matematica este FUN!

Pentru disciplina Dezvoltare personală, platforma Adservio oferă posibilitatea postării de materiale vizuale/grafice adecvate tematicii și vârstei elevilor, propuneri de proiecte individuale care pot fi realizate acasă, cu minimum de resurse materiale feedback-uri pentru teme sau proiecte (transmise către toți elevii sau către anumiți elevi, în mod individual; de asemenea către părinți).

Pentru Limba englezӑ – CLIL sau Context and Language Integrated Learning (Învӑțarea integratӑ de conținuturi și limbӑ) este un termen umbrelӑ folosit în ultimii ani cu referire la predarea de conținuturi într-o limbӑ strӑinӑ și nu numai (îl folosim la matematicӑ, la dezvoltare personalӑ, la educația pentru sӑnӑtate sau educația pentru societate). Chiar și în mediul on-line, elevii sunt motivați sӑ învețe o limbӑ strӑinӑ atunci cȃnd aceasta le stimuleazӑ capacitatea de gȃndire și cunoștințele globale despre lume și viațӑ pe care ei le-au acumulat pȃnӑ în momentul respectiv. De exemplu, în lecția din aceastӑ sӑptӑmȃnӑ (de ex. la clasa I) verbul have got va adӑuga detalii despre cine/ce sunt eu: I have got dark/blonde hair, I have got blue/green eyes, I have got friends/ toys/ computer games. A transmite informații despre / și a conștientiza propriile abilitӑți reprezintӑ un bun exercițiu de situare într-o nouӑ lume, aceea pe care o vom reinventa în momentul prezent, este de părere Dnul profesor SEBASTIAN CHIRIMBU, profesorul de limbi moderne al școlii noastre.

În această perioadă, la Clasa pregӑtitoare Dna Prof. Înv. Primar GEANINA VOINEA a optat pentru comunicarea digitală/online cu elevii școlii noastre. Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Astfel, elevii săi apreciază comunicarea cu profesorul si relația continuă pe care o oferă această metodă modern de predare- învățare.

Practica on-line de până acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit, cumva, mai flexible, de aceea suntem în măsură să oferim colegilor noștri de breaslă (și nu numai!) cȃteva recomandӑri pentru aceast tip de învӑțare la distanță, proprie acestei perioade:

  • Asigurarea unei comunicări clare, nuanțate, explicite și, în același timp, ferme în cazul în care elevii adresează întrebări și omiterea unui așa-zis ”dialog suprapus” astfel încât, într-un timp limitat elevii să poată oferi clarificări specifice obiectivelor de învățare, cerințe-sarcină;
  • Monitorizarea continuă și activă a e-mail-ului de către fiecare cadru didactic, a platformei utilizate, chiar a telefonului mobil în vederea aigurării unei comunicări eficiente, suportive și optime cu toți părinții elevilor împlicați în acest proces de învățare;
  • Evitarea, cu excepția cazului în care sunt programate cu atenție și limitate, conversațiilor on-line îndelungi, fără eficiență didactică sau afectivă;
  • Evitarea solicitӑrii imprimӑrii (listării) tuturor fișelor de lucru individual recomandate (Toate activitățile ar putea sӑ fie finalizate pe un dispozitiv sau încărcate ca imagine);
  • Asigurarea și respectarea sistematică a activităților de pregătire teoretică și metodică individuală (sau de grup) a cadrelor didactice pe tot parcursul perioadei în care unitățile școlare sunt închise.

Prof.univ. Dr. Laura Bondrea, Manager coordonator I.P.S.B.

Conf.univ. Dr. Sebastian Chirimbu, Director I.P.S.B.

Silvia Launeanu, profesor de muzica la IPSB

silvia launeanu profesor de muzica

Silvia Lăuneanu, profesor de muzică la International Premium School of Bucharest: Aici am găsit Oameni gata să-mi ofere sprijin în toate proiectele îndrăzneţe pe care le-am propus

Respiră muzică prin toţi porii, iar asta se vede în pasiunea cu care se dedică domeniului artistic. Cântăreaţa Silvia Lăuneanu îmbină dragostea pentru muzică cu dragostea pentru copii. Față cu vioara a ales să le fie dascăl elevilor de la International Premium School of Bucharest, acolo unde muzică se îmbină armonios cu joacă şi dorinţa de a fi mai bun pe zi ce trece.

Mai multe informaţîi despre bucuria de a fi dascăl, despre mediul de lucru şi atmosfera în şcolile private, aflăm în rândurile de mai jos.

De pe scenă, la catedră. Ce te-a determinat să alegi o carieră în învăţământ?

De pe scenă, la catedră, apoi pe scenă … din nou la catedră şi…tot aşa. 🙂 Combin viaţa de artist cu cea de pedagog. Când a apărut Alexandru (băieţelul meu) fireşte că s-au produs şi marile schimbări. Atunci am simţit că trebuie să mă domesticesc puţîn:).

Articolul intreg se poate citi aici.

Ziua internationala a nonviolentei la Scoala IPSB

ziua internationala a nonviolentei

Şi pentru că şcoala Gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL of BUCHAREST înseamnă THE NEW VOICE OF LEARNING, elevii IPSB au sărbătorit ZIUA INTERNAŢIONALĂ A NON-VIOLENŢEI (30 Ianuarie) alături de Doamna Maria Petrescu – Şef Serviciu relaţii Publice Poliţia Locală S2 şi Bruno Demaille – Mediator.

Împreună cu cadrele didactice IPSB, invitaţii noştri speciali au oferit şi implicat elevii în activităţi de conştientizare a violenţei în şcoli, învăţând că respectul faţă de sine, comunicarea, încrederea în sine, toleranţa, empatia înseamnă respectul faţă de ceilalţi, iar IPSB este, cu adevărat, o Şcoală privată în care toţii elevii se respect şi sunt respectaţi, în care ei învaţă şi se simt fericiţi, în confort şi siguranţă.

Inaugurarea Scolii Gimnaziale IPSB

clasa iv 2

In această toamnă inaugurăm Școala Gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST, o instituție de învăţământ complexă, competitivă, la standarde internaţionale, al carui scop principal este formarea și dezvoltarea elevilor ca personalități autonome și creative, cu competențe reale pentru viitorul lor social și profesional de succes.

Înfiinţarea acestei școli devine astfel parte a dezvoltării învăţământului particular, la nivel primar și gimnazial, conform standardelor europene, normelor și standardelor de organizare și funcționare naționale în vigoare și, în același timp, adaptabil solicitărilor/așteptărilor părinților.