Despre noi

Din această toamnă, o altfel de educaţie pentru o altfel de generaţie!

Misiune, viziune si obiective Scoala ta privata din Bucuresti

Misiune

Misiunea Școlii gimnaziale INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST este de a promova cultura dezvoltării personale și a moralității, cultura atitudinii proactive și participării, cultura încrederii în sine și autoafirmării, în condiții de respect al identității fiecărui individ. Educaţia este chemată astăzi să şlefuiască talentul personal al celui şcolit, să-i transfere valorile de referinţă pentru consolidarea caracterului, să-i dezvolte capacităţile creative.

Viziune

Pe termen lung, Școala gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST se constituie ca instituţie de învăţământ complexă, competitivă, la standarde internaţionale, în care urmărim ca personaliatea copiilor înscriși la Școala noastră să vizeze dezvoltarea personaltății, având ca și caracteristici fundamentale: respectul faţă de sine, faţă de celălalt şi faţă de mediu; participarea activă şi responsabilă, prin adaptare rapidă la cerinţele societăţii de mâine; comunicare eficientă; utilizarea globală sau independentă a stilurilor de învăţare şi a inteligenţelor multiple pentru rezolvarea de probleme; dezvoltarea fizică armonioasă şi însuşirea de deprinderi corecte de viață; fixarea şi îndeplinirea standardelor înalte pentru orice obiectiv de învăţare; încrederea în sine și în dezvoltarea potențialului de performanță în diverse domenii.

Obiective

Obiectivul principal rezidă în obținerea performanței școlare și a excelenței școlare prin stimularea dragostei și motivației pentru învățare a elevilor, dezvoltarea încrederii în propria devenire, crearea echilibrului dinamic între colaborare și competiție școlară, cu scopul de a forma structuri de personalitate puternice, cu imagine de sine pozitivă și capacități reale pentru libertatea spirituală și armonia relaționării prezente și viitoare.

Școala gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST are ca obiective promovarea consecventă a triadei elev-școală-familie, conturarea identității proprii prin valorificarea potențialului fizic și psihic al elevilor, sprijinirea pentru a dobândi cunoștințe, capacități și atitudini necesare activității și vieții școlare, extinderea orizonturilor creative şi interacţiunea cu o multitudine de domenii educaţionale, culturale şi artistice, dar şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE ON-LINE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 !
Detalii si inscrieri
spatii si dotari ipsb

DOTARI de EXCEPTIE SI SERVICII PREMIUM Scoala ta privata din Bucuresti

INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST găzduieşte elevii într-un spaţiu de peste 6000mp care cuprinde:

 • 18 săli de clasă, cu aparatură ultramodernă (smartboard cu acces direct la Internet) şi materiale didactice de predare-învăţare-evaluare variate, răspunzând standardelor şi normativelor naționale și europene în vigoare;
 • laboratoare (Geografie, Istorie, Biologie și Științele Naturii, Limba română și limbi moderne, Fizică, Chimie, Matematică-Informatică);
 • cabinete de specialitate (Cabinet de Consiliere educațională și mediere școlară, Cabinet de logopedie, Cabinet fonic de muzică, Cabinet metodic);
 • bibliotecă cu sală de lectură;
 • sală și terenuri de sport indoor și outdoor, balon exterior ca bază sportivă, bazin de înot;
 • sală de mese;
 • spaţii de joacă, agrement și relaxare atât în interiorul, cât şi în exteriorul școlii;
 • grupuri sanitare la standarde performante.

Facilitati Scoala ta privata din Bucuresti

 • Manuale școlare, mijloace didactice și logistice necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ;
 • Uniformă școlară personalizată; aceasta este procurată de către IPSB și pusă la dispoziția părinților spre achiziție;
 • Personal didactic, auxiliar și nedidactic calificat/specializat;
 • Platformă on-line de comunicare cu părinții, comunitatea, elevii și întreg corpul profesoral;
 • Supraveghere video şi control permanent;
 • Asistență medicală. Controale medicale de specialitate, periodice: stomatologie, oftalmologie.
 • Servicii de consiliere educațională și logopedie;
 • Transport către şi de la Școală;
 • Bibliotecă şi sală de lectură pentru elevi; sală de lectură pentru părinți;
 • Curte interioară modernă, cu spații sportive și de agrement, precum și spații de joacă/relaxare (nisipar, bănci, mese, complex de joacă multifuncțional);
 • Bazin de înot semiolimpic, indoor și outdoor, terenuri de tenis acoperite și teren de fotbal, situate în cadrul Premium Wellness Institute (cu care Școala noastră este în colaborare. Acest complex este situat la distanță de aprox. 2 km față de Școală, iar transportul elevilor de la și către Școală este asigurat de către instituția de învățământ).
facilitati ipsb

Tur virtual si imnul scolii Scoala ta privata din Bucuresti

Asculta imnul scolii noastre apasand pe butonul play!

Echipa de management Scoala ta privata din Bucuresti

Niciun gând și nicio viziune nu se pot transforma într-un vis împlinit decât cu o echipă de profesioniști alături, care să-ți înțeleagă esența viziunii, în cazul nostru să înțeleagă conceptul educațional promovat, care dă un nou sens învățării. Acesta se numește Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest.

Dorim să susţinem evoluţia elevilor, oferindu-le posibilitatea de a învăţa şi de a se dezvolta în concordanţă cu particularităţile lor individuale şi în funcţie de cerinţele actuale şi viitoare ale societăţii, pornind de la premisa că adevărata educaţie nu ignoră valoarea cunoaşterii ştiinţifice sau a realizărilor literare; însă, mai mult decât informaţia, ea preţuieşte puterea; mai mult decât puterea, bunătatea; mai mult decât realizările intelectuale, caracterul (Ellen G. White).

Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest pregătește și formează elevi pentru viață și viitor, în armonie cu ei și valorile lor, elevi care să poată da sens propriei persoane și lumii înconjurătoare; promovează dragostea pentru învățare și bucuria autoafirmării; oferă noi dimensiuni actului pedagogic prin implicare, determinare, respect și mentorat.

manager laura oana goran

LAURA BONDREA (GORAN)

Manager coordonator

Doctor în Psihologie, din 2009, titlu științific obținut la Universitatea din București; NLP Practitioner, nivel Master autorizat în cadrul International NLP Foundation; Licențiată în Sociologie-Psihologie, Universitatea Spiru Haret din București; Absolventă a Programului de Master Familie şi Societate, Facultatea de Sociologie-Psihologie, Universitatea Spiru Haret; Absolventă a Şcolii Normale „Andrei Mureşianu” (Liceul Pedagogic) Braşov, specializarea învăţător – educator.

Cu ținută academică, a acumulat o bogată experiență didactică universitară (a inițiat și organizat mai multe programe universitare de licență și masterat), dar și experiență managerială (a fost Prorector pentru Managementul Calităţii în Educaţie în Universitatea Spiru Haret, a ocupat diferite posturi în cadrul Proiectelor POSDRU, manager al Proiectului Bunăstare pentru persoane vulnerabile prin structuri de economie socială ID: POSDRU/168/6.1/144050).

Început cu 3 ani în urmă, Proiectul Grădinița cu program prelungit Prietenii Mei a fost sursa de încredere, profesionalism și anduranță, ambiție, implicare, colaborare și dragoste, calități cu care a implementat un concept educațional inedit și complex. Ca o continuare firească a acestui Proiect și absolut necesară în domeniul învățământului preuniversitar privat, alături de o echipă de oameni dedicați profesiei de dascăl, coordonează acum și Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest, o instituție de învățământ complexă, modernă, la standarde internaționale.

Scopul nostru este să formăm și să dezvoltăm elevi ca personalități autonome și creative, cu competențe reale pentru viitorul lor social și professional de succes, să dezvoltăm încrederea în sine a elevilor noștri și în potențialul lor de performanță în diversele domenii, într-o Școală în care elevii să vină cu bucurie și de care să fie mândri.

Citeste in continuare

Inchide

profesor chirimbu sebastian

CHIRIMBU SEBASTIAN

Director, Profesor învățământ primar

Doctor în Filologie (Terminologie europeanӑ), Şcoala Doctoralӑ a Universitӑții din Pitești

Doctorand în Management educational, Şcoala Doctoralӑ a Universitӑții Valahia din Tȃrgoviște

A început activitatea didactică în anul 1998 și, de atunci, Sebastian Chirimbu a acumulat experiență pe toate nivelurile sistemului de învățământ (primar, gimnazial, liceal, universitar). Preocuparea continuă pentru perfecționare, pentru evoluția și satisfacția profesională au fost dublate de rigoare și de o exigență adaptată la particularitățile de vârstă și individuale ale celor care i-au fost elevi sau studenți.

În formarea viitoarelor cadrelor didactice, în calitatea de conferențiar universitar doctor, prin afilierea la Departamentul de Filologie al Universității Spiru Haret și la Departamentul de Psihologie și Ştiințele Educației (prin programul de studii universitare de licență Pedagogia Învățământului Preșcolar și Primar), a urmărit întodeauna cele patru mari categorii de competenţe: competenţa ştiinţifică, competenţa psihosocială, competenţa managerială și competenţa psihopedagogică.

Printre multe alte competențe și calificări, experiența didactică a lui Sebastian Chirimbu își spune cuvântul; profesor învӑțӑmȃnt primar, profesor de limbi strӑine, mediator școlar, consiliere șo orientare în carierӑ, metodist, consilier proiecte educaționale / proiecte europene, conferențiar universitar, formator și expert în diferite proiecte naționale și internaționale. Este autorul a 20 manuale,cursuri universitare și dicționare de specialitate, membru în comitete științifice a numeroase conferințe pe tema educației și managementului educațional. Este membru în urmӑtoarele asociații (inter)naționale de educație și cercetare : Asociația Americanӑ a Profesorilor Universitari (AAUP, New York, SUA), Uniunea Internaționalӑ UNIFERO Inc (Atlanta, SUA), Centrul de Cercetӑri, Resurse și Studii Europene, Asociația Interculturalӑ a Profesorilor Romȃno-Elenӑ Dacia (Atena, Grecia), World Romanian Council (CMR, Atlanta, SUA), Asociația Generalӑ a Cadrelor didactice Dascӑlimea Romȃnӑ.

Sebastian Chirimbu își propune ca pe viitor să ajute la dezvoltarea mediului de învățare modern și stimulativ pentru elevi, la organizarea de activități extracurriculare atractive pentru elevi și părinți și, nu în ultimul rând, dorește inițierea unor modalități de integrare a părinților, în grad cât mai înalt, în viața școlară a elevilor și a comunitӑții educaționale.

Citeste in continuare

Inchide

profesor mihaela poenaru

MIHAELA POIENARIU

Director Adjunct, Profesor matematică

Licențiat în Matematică – Informatică, Universitatea București

Bazându-ne pe experiența atât pedagogică cât și socială a Mihaelei Poienariu, referindu-ne în mod clar la programul de Master obținut în Modele matematice și informatice cu aplicabilitate în finanțe, bănci și burse de valori din cadrul Universității Spiru Haret dar și Doctoratul în domeniul Ingineriei Mecanice, obținut la Institutul de Mecanică a Solidelor a Academiei Romane. Experiența profesională și socială dobândită în cadrul angajării ca profesor de informatică, asistent universitar în cadrul Facultății de Matematică-Informatică, Universitatea Spiru Haret; și al Facultății de Inginerie, Informatică și Geografie, Universitatea Spiru Haret profesor de matematică, aceasta a dezvoltat calități profesionale și principii educaționale deosebite, care ii conduc eficient activitatea profesională .

Succesul tuturor activităților desfășurate cu drag de Mihaela Poienariu au fost ghidate de simțul puternic al responsabilității de care aceasta dă dovadă și de dorința continuă de a evolua atât ea cât și de a ii ajuta pe cei din jurul ei să evolueze . Spiritul analitic și corectitudinea cu care se implică în orice activitate o fac să fie atât orientată spre misiune cât și spre empatie .

În viitor aceasta se va ocupa cu siguranță de coordonarea și înființarea cluburilor de matematică atât pentru ciclul primar cât și pentru cel gimnazial ,de creearea unui club de excelență în matematică și a unui club de criptare și decriptare a mesajelor și cu cea mai mare plăcere de participarea cu elevii la concursurile și olimpiadele școlare.

Citeste in continuare

Inchide

consilier loredana banica

LOREDANA BĂNICĂ

Consilier educational

Licențiată în Psihopedagogie, Universitatea din București, Master în Strategii de adaptare și Integrare a Persoanelor cu Nevoi Speciale, Universitatea din București; Doctor în Psihologie.

Experiența acumulată în 20 ani de învățământ universitar și colaborările cu diferite asociații și fundații care au în centrul preocupărilor lucrul cu copiii, de vârste preșcolare și școlare, cu diferite cerințe educative, îi conferă competențele profesionale și flexibilitatea atitudinală necesare modelării personalității copiilor, mici și mari.

În calitate de Director al Centrului de Orientare și Consiliere în Carieră al Universității Spiru Haret, a participat în proiecte de consiliere educațională în mediul preuniversitar. De asemenea, s-a format în intervenția terapeutică pentru copii cu tulburări din spectrul Autismului. Este conducător de psihodramă, coordonând grupuri de dezvoltare personală și autocunaștere, inclusiv grupuri de suport pentru părinții copiilor cu autism. Autor de manuale universitare, formează viitori psihologi și pedagogi, în spiritul educației centrate pe interesul și ritmul de dezvoltare al copilului.

Pentru Loredana Bănică, fiecare copil este diferit și valoros în sine, cu potențial de dezvoltare care trebuie corect identificat și susținut. În echipă, putem face din școală mediul în care copiii să se regăsească cu bucurie, în care învățarea nu este egală doar cu achiziția de cunoștințe, ci cu o treaptă de afirmare a propriei personalități în formare. Mai mult, școala este un loc în care fiecare professor învață zilnic de la proprii elevi despre respect, valoare și creștere spirituală.

Citeste in continuare

Inchide

comunicare odette de hillerin

ODETTE – HELENE DE HILLERIN

Specialist Comunicare și PR

Licențiată în Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București.

Absolventă a Liceului de Artă Dinu Lipatti – București, Secția Corzi grave – violoncel, Odette-Helene de Hillerin a avut privilegiul să guste din tainele unui bun pedagog. Alegerea profilului de Asistență socială a venit ca urmare a dăruirii și dragostei pentru cei din jur, ce o caracterizează. Un alt mod în care a ales să se implice în comunitate a fost opțiunea pentru Masterul Metode și Tehnici în Managementul și Marketingul Integrării Europene, la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Marketing și Afaceri Economice Internaționale. Urmarea s-a concretizat în profesarea, pe o perioadă de mai bine de 10 ani, ca Product Manager la Fabryo Corporațion, Specialist Marketing la Atlas Paints, Specialist Marketing la Atlas Corporațion și PR la Kogaion Film.

Activând în aceste arii, care i-au furnizat o experiență importantă în relațiile cu oamenii, a adaptat demersul propriei evoluții cu ajutorul diplomației, răbdării, spiritului organizatoric și rezistenței la stres, imaginației și logicii. Toate acestea trebuie să le dețină orice comunicator profesionist și sunt sunt atuurile care o definesc.

În prezent, apartenența la echipa Școlii Gimnaziale International Premium School Of Bucarest îi dă posibilitatea să își continue proiectele profesionale, asigurând comunicarea eficientă și optimă, respectarea eticii morale și dăruirea față de profesie pentru generațiile de elevi premium.

Citeste in continuare

Inchide

administrator iulian ionica

IULIAN ALEXANDRU IONICĂ

Administrator Școală / Profesor Educație Fizică și Sport

Licențiat în Educație Fizică și Sport la Universitatea Spiru Haret București, Facultatea Educație Fizică și Sport, Absolvent al Programului de Inițiere/Perfecționare-Specializarea Administrator Imobile, Picon Training Center.

Munca în echipă și altruismul, perseverența și perfecționismul, puncualitatea și respectul sunt principalele sale calități, ceea ce îi oferă echilibru social și profesional.

Adaptabilitatea, competitivitatea, empatia sunt alte calități pe care le corelează zilnic cu preocuparea de a crea confortul și siguranța elevilor în incinta școlii.

Citeste in continuare

Inchide

Parteneri Scoala ta privata din Bucuresti

gradinita prietenii mei
universitatea spiru haret
ccoc
iccs
premium wellness institute
radio 7
tvh