Despre noi

Școala Premium pe care comunitatea noastră o așteaptă!

protectie covid
Am luat toate măsurile de organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul unității noastre de învățământ. Vezi aici măsurile de prevenție privind infectarea cu noul coronavirus (Covid-19).

Misiune, viziune si obiective Scoala ta privata din Bucuresti

Misiune

Misiunea Școlii gimnaziale INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST este de a promova cultura dezvoltării personale și a moralității, cultura atitudinii proactive și participării, cultura încrederii în sine și autoafirmării, în condiții de respect al identității fiecărui individ. Educaţia este chemată astăzi să şlefuiască talentul personal al celui şcolit, să-i transfere valorile de referinţă pentru consolidarea caracterului, să-i dezvolte capacităţile creative.

Viziune

Pe termen lung, Școala gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST se constituie ca instituţie de învăţământ complexă, competitivă, la standarde internaţionale, în care urmărim ca personaliatea copiilor înscriși la Școala noastră să vizeze dezvoltarea personaltății, având ca și caracteristici fundamentale: respectul faţă de sine, faţă de celălalt şi faţă de mediu; participarea activă şi responsabilă, prin adaptare rapidă la cerinţele societăţii de mâine; comunicare eficientă; utilizarea globală sau independentă a stilurilor de învăţare şi a inteligenţelor multiple pentru rezolvarea de probleme; dezvoltarea fizică armonioasă şi însuşirea de deprinderi corecte de viață; fixarea şi îndeplinirea standardelor înalte pentru orice obiectiv de învăţare; încrederea în sine și în dezvoltarea potențialului de performanță în diverse domenii.

Obiective

Obiectivul principal rezidă în obținerea performanței școlare și a excelenței școlare prin stimularea dragostei și motivației pentru învățare a elevilor, dezvoltarea încrederii în propria devenire, crearea echilibrului dinamic între colaborare și competiție școlară, cu scopul de a forma structuri de personalitate puternice, cu imagine de sine pozitivă și capacități reale pentru libertatea spirituală și armonia relaționării prezente și viitoare.

Școala gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST are ca obiective promovarea consecventă a triadei elev-școală-familie, conturarea identității proprii prin valorificarea potențialului fizic și psihic al elevilor, sprijinirea pentru a dobândi cunoștințe, capacități și atitudini necesare activității și vieții școlare, extinderea orizonturilor creative şi interacţiunea cu o multitudine de domenii educaţionale, culturale şi artistice, dar şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE ON-LINE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 !
Detalii si inscrieri
spatii de joaca si dotari

DOTARI de EXCEPTIE SI SERVICII PREMIUM Scoala ta privata din Bucuresti

Școala Gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST găzduieşte elevii într-un spaţiu de peste 10.000mp care cuprinde:

 • 18 săli de clasă, cu aparatură ultramodernă (smartboard cu acces direct la Internet) şi materiale didactice de predare-învăţare-evaluare variate, răspunzând standardelor şi normativelor naționale și europene în vigoare;
 • laboratoare (Geografie, Istorie, Biologie și Științele Naturii, Limba română și limbi moderne, Fizică, Chimie, Matematică-Informatică);
 • cabinete de specialitate (Cabinet de Consiliere educațională și mediere școlară, Cabinet de logopedie, Cabinet fonic de muzică, Cabinet metodic);
 • bibliotecă cu sală de lectură;
 • sală și terenuri de sport indoor și outdoor, balon exterior ca bază sportivă, bazin de înot;
 • sală de mese;
 • spaţii de joacă, agrement și relaxare atât în interiorul, cât şi în exteriorul școlii;
 • grupuri sanitare la standarde performante.

Facilitati Scoala ta privata din Bucuresti

 • Manuale școlare, mijloace didactice și logistice necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ;
 • Uniformă școlară personalizată; aceasta este procurată de către IPSB și pusă la dispoziția părinților spre achiziție;
 • Personal didactic, auxiliar și nedidactic calificat/specializat;
 • Platformă on-line de comunicare cu părinții, comunitatea, elevii și întreg corpul profesoral;
 • Catalog Virtual;
 • Supraveghere video şi control permanent;
 • Asistență medicală. Controale medicale de specialitate, periodice: stomatologie, oftalmologie.
 • Servicii de consiliere educațională și logopedie, de mediere școlară și dezvoltare personală;
 • Transport către şi de la Școală;
 • Bibliotecă şi sală de lectură pentru elevi; sală de lectură pentru părinți;
 • Curte interioară modernă, cu spații sportive și de agrement, precum și spații de joacă/relaxare (nisipar, bănci, mese, complex de joacă multifuncțional);
 • Bazin de înot semiolimpic, indoor și outdoor, terenuri de tenis acoperite și teren de fotbal, situate în cadrul Premium Wellness Institute (cu care Școala noastră este în colaborare. Acest complex este situat la distanță de aprox. 2 km față de Școală, iar transportul elevilor de la și către Școală este asigurat de către instituția de învățământ).
 • Televiziune proprie/Scoala de Televiziune pentru elevi;
facilitati ipsb

Tur virtual si imnul scolii Scoala ta privata din Bucuresti

Asculta imnul scolii noastre apasand pe butonul play!

Echipa de management Scoala ta privata din Bucuresti

Niciun gând și nicio viziune nu se pot transforma într-un vis împlinit decât cu o echipă de profesioniști alături, care să-ți înțeleagă esența viziunii, în cazul nostru să înțeleagă conceptul educațional promovat, care dă un nou sens învățării. Acesta se numește Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest.

Dorim să susţinem evoluţia elevilor, oferindu-le posibilitatea de a învăţa şi de a se dezvolta în concordanţă cu particularităţile lor individuale şi în funcţie de cerinţele actuale şi viitoare ale societăţii, pornind de la premisa că adevărata educaţie nu ignoră valoarea cunoaşterii ştiinţifice sau a realizărilor literare; însă, mai mult decât informaţia, ea preţuieşte puterea; mai mult decât puterea, bunătatea; mai mult decât realizările intelectuale, caracterul (Ellen G. White).

Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest pregătește și formează elevi pentru viață și viitor, în armonie cu ei și valorile lor, elevi care să poată da sens propriei persoane și lumii înconjurătoare; promovează dragostea pentru învățare și bucuria autoafirmării; oferă noi dimensiuni actului pedagogic prin implicare, determinare, respect și mentorat.

manager laura oana goran

LAURA BONDREA (GORAN)

Manager coordonator

Doctor în Psihologie, din 2009, titlu științific obținut la Universitatea din București; NLP Practitioner, nivel Master autorizat în cadrul International NLP Foundation; Licențiată în Sociologie-Psihologie, Universitatea Spiru Haret din București; Absolventă a Programului de Master Familie şi Societate, Facultatea de Sociologie-Psihologie, Universitatea Spiru Haret; Absolventă a Şcolii Normale „Andrei Mureşianu” (Liceul Pedagogic) Braşov, specializarea învăţător – educator.

Cu ținută academică, a acumulat o bogată experiență didactică universitară (a inițiat și organizat mai multe programe universitare de licență și masterat), dar și experiență managerială (a fost Prorector pentru Managementul Calităţii în Educaţie în Universitatea Spiru Haret, a ocupat diferite posturi în cadrul Proiectelor POSDRU, manager al Proiectului Bunăstare pentru persoane vulnerabile prin structuri de economie socială ID: POSDRU/168/6.1/144050).

Început cu 5 ani în urmă, Proiectul Grădinița cu program prelungit Prietenii Mei a fost sursa de încredere, profesionalism și anduranță, ambiție, implicare, colaborare și dragoste, calități cu care a implementat un concept educațional inedit și complex. Ca o continuare firească a acestui Proiect și absolut necesară în domeniul învățământului preuniversitar privat, alături de o echipă de oameni dedicați profesiei de dascăl, coordonează acum și Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest, o instituție de învățământ complexă, modernă, la standarde internaționale.

Scopul nostru este să formăm și să dezvoltăm elevi ca personalități autonome și creative, cu competențe reale pentru viitorul lor social și professional de succes, să dezvoltăm încrederea în sine a elevilor noștri și în potențialul lor de performanță în diversele domenii, într-o Școală în care elevii să vină cu bucurie și de care să fie mândri.

Citeste in continuare

Inchide

radulescu ioana nicoleta

RĂDULESCU IOANA NICOLETA

Director IPSB,
Profesor de Matematică și Informatică

Drumul spre Facultatea de Matematică din cadrul Universității București a venit în mod natural, ca efect al interesului și ușurinței cu care a acumulat cunoștințe din acest domeniu, precum și al profilului real (matematică-informatică) pe care l-a urmat în Colegiul Național Elena Cuza din București. Studiile în domeniul matematicii le-a completat cu programe postuniversitare precum ,,Master în domeniul matematicii,, – Universitatea București, “Tehnologia Informației” şi “Management Educațional”, la Universitatea Tehnică de Construcții din București, încununate cu titlul de master în anul 2008, respectiv 2010. Animată de dorința de a fi competentă din punct de vedere profesional, a reușit să își depășească limitele în mai multe rânduri. Bursa de studii pe perioada doctoratului și stagiul pe care l-a petrecut, studiind la Universitatea din Sevilla, încununat cu titlul de Doctor în ştiinţe exacte, obţinut în septembrie 2011, este una din dovezi.

De-a lungul timpului, a participat la proiecte şi programe educaționale, precum proiecte de reformă în învățământ. Odată cu multitudinea de proiecte, programe, cursuri de formare și dezvoltare pe care le-a absolvit, a conștientizat valoarea și inspirația pe care le aduce oamenilor din viața ei, lucru care îi dă curaj să perseverez în ceea ce face zi de zi în scoală.

Crede cu tărie că ”lumea se schimbă prin educație!”. Nimic din ceea ce face pentru un copil nu este în zadar indiferent dacă poartă pălăria de profesor, mentor, formator, metodist, leader, manager de proiecte sau director. Prin munca susținută, pasiune, încrederea acordată, fiecare vis poate deveni realitate.

Misiunea şi pasiunea ei ca leader se nasc din dorința de a face diferența.

Experiența de viața de 15 ani cu elevii ii întărește convingerea că abilitățile formale, dar, mai ales informale, dobândite în Școala Gimnazială International Premium School Of Bucharest îi vor ajuta pe elevi să se dezvolte și le vor creste șansele de integrare într-o societate PREMIUM.

Citeste in continuare

Inchide

profesor mihaela poenaru

MIHAELA POIENARIU

Director Adjunct, Profesor matematică

Licențiat în Matematică – Informatică, Universitatea București

Bazându-ne pe experiența atât pedagogică cât și socială a Mihaelei Poienariu, referindu-ne în mod clar la programul de Master obținut în Modele matematice și informatice cu aplicabilitate în finanțe, bănci și burse de valori din cadrul Universității Spiru Haret dar și Doctoratul în domeniul Ingineriei Mecanice, obținut la Institutul de Mecanică a Solidelor a Academiei Romane. Experiența profesională și socială dobândită în cadrul angajării ca profesor de informatică, asistent universitar în cadrul Facultății de Matematică-Informatică, Universitatea Spiru Haret; și al Facultății de Inginerie, Informatică și Geografie, Universitatea Spiru Haret profesor de matematică, aceasta a dezvoltat calități profesionale și principii educaționale deosebite, care ii conduc eficient activitatea profesională .

Succesul tuturor activităților desfășurate cu drag de Mihaela Poienariu au fost ghidate de simțul puternic al responsabilității de care aceasta dă dovadă și de dorința continuă de a evolua atât ea cât și de a ii ajuta pe cei din jurul ei să evolueze . Spiritul analitic și corectitudinea cu care se implică în orice activitate o fac să fie atât orientată spre misiune cât și spre empatie .

În viitor aceasta se va ocupa cu siguranță de coordonarea și înființarea cluburilor de matematică atât pentru ciclul primar cât și pentru cel gimnazial ,de creearea unui club de excelență în matematică și a unui club de criptare și decriptare a mesajelor și cu cea mai mare plăcere de participarea cu elevii la concursurile și olimpiadele școlare.

Citeste in continuare

Inchide

consilier loredana banica

LOREDANA BĂNICĂ

Consilier educational

Licențiată în Psihopedagogie, Universitatea din București, Master în Strategii de adaptare și Integrare a Persoanelor cu Nevoi Speciale, Universitatea din București; Doctor în Psihologie.

Experiența acumulată în 20 ani de învățământ universitar și colaborările cu diferite asociații și fundații care au în centrul preocupărilor lucrul cu copiii, de vârste preșcolare și școlare, cu diferite cerințe educative, îi conferă competențele profesionale și flexibilitatea atitudinală necesare modelării personalității copiilor, mici și mari.

În calitate de Director al Centrului de Orientare și Consiliere în Carieră al Universității Spiru Haret, a participat în proiecte de consiliere educațională în mediul preuniversitar. De asemenea, s-a format în intervenția terapeutică pentru copii cu tulburări din spectrul Autismului. Este conducător de psihodramă, coordonând grupuri de dezvoltare personală și autocunaștere, inclusiv grupuri de suport pentru părinții copiilor cu autism. Autor de manuale universitare, formează viitori psihologi și pedagogi, în spiritul educației centrate pe interesul și ritmul de dezvoltare al copilului.

Pentru Loredana Bănică, fiecare copil este diferit și valoros în sine, cu potențial de dezvoltare care trebuie corect identificat și susținut. În echipă, putem face din școală mediul în care copiii să se regăsească cu bucurie, în care învățarea nu este egală doar cu achiziția de cunoștințe, ci cu o treaptă de afirmare a propriei personalități în formare. Mai mult, școala este un loc în care fiecare professor învață zilnic de la proprii elevi despre respect, valoare și creștere spirituală.

Citeste in continuare

Inchide

catalina zarbea

CĂTĂLINA ZÂRBEA

Front Office Comunication

Comunicarea și colaborarea dintre școală și părinți reprezintă elemente-cheie ale unei educații de calitate. Cătălina Zârbea asigură zi de zi, cu zâmbet cald, calm și multă organizare, fluxul de informații între școală și părinți, astfel încât orice detaliu din triada școală-familie-copil să fie pus la punct, în interesul elevilor premium, în special.

Este mama, astfel că știe și simte foarte bine doleanțele oricărui părinte.

Este o fire deschisă, optimistă, empatică, adora copiii și florile. Este întotdeauna gata să ajute și să creeze un mediu plăcut pentru toți cei din jurul său.

Citeste in continuare

Inchide

administrator iulian ionica

IULIAN ALEXANDRU IONICĂ

Administrator Școală,
Profesor Educație Fizică și Sport

Licențiat în Educație Fizică și Sport la Universitatea Spiru Haret București, Facultatea Educație Fizică și Sport, Absolvent al Programului de Inițiere/Perfecționare-Specializarea Administrator Imobile, Picon Training Center.

Munca în echipă și altruismul, perseverența și perfecționismul, puncualitatea și respectul sunt principalele sale calități, ceea ce îi oferă echilibru social și profesional.

Adaptabilitatea, competitivitatea, empatia sunt alte calități pe care le corelează zilnic cu preocuparea de a crea confortul și siguranța elevilor în incinta școlii.

Citeste in continuare

Inchide

Parteneri Scoala ta privata din Bucuresti

gradinita prietenii mei
universitatea spiru haret
ccoc
iccs
premium wellness institute
logo partener bmb
radio 7
logo craft it