Inscriere si taxe

"Educația este un orizont, nu o destinație" - Nicolae Iorga

Beneficiile incluse in taxa scolara Scoala ta privata din Bucuresti

 • Activităţile didactice curente stabilite conform Programului zilnic pentru ciclul primar și gimnazial;
 • Activitățile de aprofundare/consolidare și efectuare a temelor primite;
 • Manualele și auxiliarele didactice corespunzătoare ariilor curriculare şi alte materiale didactice necesare desfăşurării întregului proces instructiv-educativ;
 • Meniul zilnic, diversificat constând în cele 2 mese: masă de fructe și masă de prânz;
 • Transportul elevilor către și de la baza sportivă Premium Wellness Institute;
 • Servicii de suport și consiliere educațională și de dezvoltare personală a elevilor de la ambele cicluri de învățământ în cadrul Departamentului de Consiliere și Mediere Școlară;
 • Pază şi protecţie permanentă;
 • Asistenţă medicală pediatrică.

Taxe – prevazute si in contract Scoala ta privata din Bucuresti

TARIFE / TAXA DE ŞCOLARIZARE:

* Plătibili în Lei, la cursul zilei al BNR

 • TAXA DE ÎNSCRIERE – 100 Euro *
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASA PREGĂTITOARE – 5600 Euro/an școlar *
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASELE I-IV – 6300 Euro/an școlar *
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASELE V-VIII – 7300 Euro/an școlar *
 • TRANSPORT CU MICROBUZUL IPSB – 3lei/km (drumul parcurs de elev)
 • LOGOPEDIE – 70 lei/50 minute

Plata taxei de şcolarizare se face eșalonat, în 4 rate descrescătoare, între data de 1-10 ale fiecărei luni menționate, astfel:

NR. CRT.NIVEL DE STUDIURATEPERIOADA
1.CLASA PREGĂTITOARE
5600 EURO
Rata I: 2240 Euro
Rata a IIa: 1680 Euro
Rata a IIIa: 840 Euro
Rata a IVa: 840 Euro
o   între data de 1-10 Septembrie 2018;
o   între data de 1-10 Decembrie 2018;
o   între data de 1-10 Martie 2019 și
o   între data de 1-10 Mai 2019.
2.CLASELE I-IV
6300 EURO
Rata I: 2520 Euro
Rata a IIa: 1890 Euro
Rata a IIIa: 945 Euro
Rata a IVa: 945 Euro
o   între data de 1-10 Septembrie 2018;
o   între data de 1-10 Decembrie 2018;
o   între data de 1-10 Martie 2019 și
o   între data de 1-10 Mai 2019.
3.CLASELE V-VIII
7300 EURO
Rata I: 2920 Euro
Rata a IIa: 2190 Euro
Rata a IIIa: 1095 Euro
Rata a IVa: 1095 Euro
o   între data de 1-10 Septembrie 2018;
o   între data de 1-10 Decembrie 2018;
o   între data de 1-10 Martie 2019 și
o   între data de 1-10 Mai 2019.