Inscriere si taxe

Dezvoltăm educaţie aleasă într-o locație cu tradiție academică!

protectie covid
Am luat toate măsurile de organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul unității noastre de învățământ. Vezi aici măsurile de prevenție privind infectarea cu noul coronavirus (Covid-19).

AU INCEPUT INSCRIERILE IN ANUL SCOLAR 2020-2021 Scoala ta privata din Bucuresti

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST (IPSB) este pregătită să își deschidă porțile pentru noi Elevi Premium !

Pentru înscriere, vă rugăm să completați CEREREA DE ÎNSCRIERE ON-LINE pentru anul școlar 2020-2021 până la data de 30.06.2020 !

Cererea poate fi descărcată de aici, iar după completare poate fi convertită în format PDF aici și trimisă către noi prin intermediul formularului de inscriere afișat la finalul acestei pagini. Imediat veți fi contactat de către reprezentantul Școlii Gimnaziale INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST pentru a programa depunerea DOSARULUI DE ÎNSCRIERE, care trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cererea on-line de înscriere;
 • Copie după certificatul de naştere al elevului(ei);
 • Copii după actele de identitate ale părinţilor/tutorelui/reprezentantului legal;
 • Copie după dosarul medical (inclusiv după carnetul de vaccinări) eliberat de instituţia preşcolară/şcolară frecventată anterior;
 • Cererea de transfer al/a elevului(ei), (dacă este cazul);
 • Situaţia şcolară şi evaluarea psihopedagogică/fișa psihopedagogică a elevului(ei), eliberată de instituția de învățământ la care a fost înscris anterior elevul, în cazul în care se solicită transferul la IPSB;
 • Fișa medicală a minorului eliberată de medicul de familie;
 • Avizul epidemiologic al minorului cu menţiunea Apt(ă) pentru a intra ȋn colectivitate și adeverinţă medicală cu menţiunea Apt(ă)/inapt(ă) de efort fizic (după caz), depuse la Secretariatul IPSB cu 1 zi înainte de începerea anului școlar;
 • Copie a Hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului. În situația în care există custodie comună, părintele care completează și depune/transmite cererea de înscriere declară că celălalt părinte este de acord cu înscrierea copilului la IPSB, prin completarea Anexei nr.4 a Contractului educațional;
 • Declarație-acord pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cererea de înscriere (Anexa 5 a Contractului educațional).

Pentru înscrierea în clasa pregătitoare se adaugă:

 • Evaluarea psihosomatică a elevului(ei) realizată de CMBRAE/CJRAE, în cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 sau Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, eliberată de unitatea de învățământ preșcolar, unde minorul a frecventat grupa mare.

* La depunerea Dosarului de înscriere, se va achita la Casieria IPSB taxa de înscriere și se va completa Contractul educațional pentru anul școlar 2020-2021.

Taxe – prevazute si in contract Scoala ta privata din Bucuresti

TARIFE / TAXA DE ŞCOLARIZARE:

* Plătibili în Lei, la cursul zilei al BNR

 • TAXA DE ÎNSCRIERE – 150 Euro *
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASA PREGĂTITOARE – 5600 Euro/an școlar *
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASELE I-IV – 6300 Euro/an școlar *
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASELE V-VIII – 8300 Euro/an școlar *
 • LOGOPEDIE – 70 Lei (1 ședință solicitată, 50 minute)
 • SERVICIUL TRANSPORT SOLICITAT CU MICROBUZUL IPSB – 5 Lei/km
  (distanță calculată dus-întors)
 • TAXA DE HRANĂ – 6 Euro/zi
  (masa de fructe, masa de prânz și gustarea de după amiază)

TAXA DE ŞCOLARIZARE INCLUDE:

 • Zilele de şcolarizare, conform structurii anului școlar 2020-2021, reglementată prin O.M.E.N. 3125/2020. În vacanţe şi în zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Din taxa de şcolarizare nu se scad absenţele Beneficiarului direct.
 • Activităţile didactice organizate şi desfăşurate conform Curriculum-ului Național;
 • Activităţi de consolidare şi aprofundare a cunoştinţelor predate zilnic;
 • Activităţi specifice de efectuare a temelor;
 • Activităţi didactice suplimentare de îmbunătăţire a performanţelor şcolare;
 • Activitățile vocaționale (Cluburi) organizate la decizia şcolii, conform unui Orar prestabilit;
 • Activităţi extracurriculare (parţial) prevăzute ȋn Programul de Activităţi extracurriculare;
 • Manualele școlare și auxiliare necesare activităţilor didactice şi extracurriculare.

Plata taxei de şcolarizare se face eșalonat, în 4 rate descrescătoare, între data de 1-10 ale fiecărei luni menționate, astfel:

NR. CRT.NIVEL DE STUDIURATEPERIOADA
1
CLASA PREGĂTITOARE
5600 EURO / an școlar
(din care se scade 1000 Euro, sumă plătită în avans)
Rata I: 1840 Euro
Rata a II-a: 1380 Euro
Rata a III-a: 690 Euro
Rata a IV-a: 690 Euro
o   Între 1 - 10 Septembrie 2020
o   Între 1 - 10 Decembrie 2020
o   Între 1 - 10 Martie 2021
o   Între 1 - 10 Mai 2021
2
CLASELE I-IV
6300 EURO / an școlar
(din care se scade 1000 Euro, sumă plătită în avans)
Rata I: 2120 Euro
Rata a II-a: 1590 Euro
Rata a III-a: 795 Euro
Rata a IV-a: 795 Euro
o   Între 1 - 10 Septembrie 2020
o   Între 1 - 10 Decembrie 2020
o   Între 1 - 10 Martie 2021
o   Între 1 - 10 Mai 2021
3
CLASELE V-VIII
8300 EURO / an școlar
(din care se scade 1000 Euro, sumă plătită în avans)
Rata I: 2920 Euro
Rata a II-a: 2190 Euro
Rata a III-a: 1095 Euro
Rata a IV-a: 1095 Euro
o   Între 1 - 10 Septembrie 2020
o   Între 1 - 10 Decembrie 2020
o   Între 1 - 10 Martie 2021
o   Între 1 - 10 Mai 2021

Beneficiile incluse in taxa scolara Scoala ta privata din Bucuresti

 • Activităţile didactice curente stabilite conform Programului zilnic pentru ciclul primar și gimnazial;
 • Activitățile de aprofundare/consolidare și efectuare a temelor primite;
 • Manualele și auxiliarele didactice corespunzătoare ariilor curriculare şi alte materiale didactice necesare desfăşurării întregului proces instructiv-educativ;
 • Platformă on-line de comunicare elevi-părinţi-cadre didactice;
 • Transportul elevilor către și de la baza sportivă Premium Wellness Institute;
 • Servicii de suport și consiliere educațională și de dezvoltare personală a elevilor de la ambele cicluri de învățământ în cadrul Departamentului de Consiliere și Mediere Școlară;
 • Pază şi protecţie permanentă;
 • Asistenţă medicală pediatrică.

Formular de inscriere online Trimite datele tale impreuna cu cererea de inscriere online