Inscriere si taxe

"Educația este un orizont, nu o destinație" - Nicolae Iorga

protectie covid
Am luat toate măsurile de organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul unității noastre de învățământ. Vezi aici măsurile de prevenție privind infectarea cu noul coronavirus (Covid-19).

AU INCEPUT INSCRIERILE IN ANUL SCOLAR 2021-2022 Scoala ta privata din Bucuresti

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST (IPSB) este pregătită să își deschidă porțile pentru noi Elevi Premium !

Pentru înscriere, vă rugăm să completați CEREREA DE ÎNSCRIERE ON-LINE pentru anul școlar 2021-2022 !

Cererea poate fi descărcată de aici, iar după completare poate fi convertită în format PDF aici și trimisă către noi prin intermediul formularului de inscriere afișat la finalul acestei pagini. Imediat veți fi contactat de către reprezentantul Școlii Gimnaziale INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST pentru a programa depunerea DOSARULUI DE ÎNSCRIERE, care trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cererea on-line de înscriere;
 • Copie după certificatul de naştere al elevului(ei);
 • Copii după actele de identitate ale părinţilor/tutorelui/reprezentantului legal;
 • Copie după dosarul medical (inclusiv după carnetul de vaccinări) eliberat de instituţia preşcolară/şcolară frecventată anterior;
 • Cererea de transfer al/a elevului(ei), (dacă este cazul);
 • Situaţia şcolară şi evaluarea psihopedagogică/fișa psihopedagogică a elevului(ei), eliberată de instituția de învățământ la care a fost înscris anterior elevul, în cazul în care se solicită transferul la IPSB;
 • Fișa medicală a minorului eliberată de medicul de familie;
 • Avizul epidemiologic al minorului cu menţiunea Apt(ă) pentru a intra ȋn colectivitate și adeverinţă medicală cu menţiunea Apt(ă)/inapt(ă) de efort fizic (după caz), depuse la Secretariatul IPSB cu 1 zi înainte de începerea anului școlar;
 • Copie a Hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului. În situația în care există custodie comună, părintele care completează și depune/transmite cererea de înscriere declară că celălalt părinte este de acord cu înscrierea copilului la IPSB, prin completarea Anexei nr.4 a Contractului educațional;
 • Declarație-acord pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cererea de înscriere (Anexa 5 a Contractului educațional).

Pentru înscrierea în clasa pregătitoare se adaugă:

 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, eliberată de unitatea de învățământ preșcolar unde Beneficiarul direct a frecventat grupa mare, în cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 / eliberată de CMBRAE în cazul copiilor care nu au frecventat grupa mare şi împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021.

* La depunerea Dosarului de înscriere, se va achita la Casieria IPSB taxa de înscriere și se va completa Contractul educațional pentru anul școlar 2021-2022.

Taxe – prevazute si in contract Scoala ta privata din Bucuresti

TAXA DE ŞCOLARIZARE/TARIFE:

* Plătibili în Lei, la cursul zilei al BNR

 • TAXA DE ÎNSCRIERE – 150 Euro*
  (se plătește la depunerea Dosarului de înscriere)
 • AVANS TAXĂ DE ŞCOLARIZARE – 1000 Euro*
  (prevăzută la art. 4.2. din Contract)
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASA PREGĂTITOARE
  5600 Euro/an școlar (PROGRAM LUNG, interval orar 08:30 – 18:00)
  4900 Euro/an școlar (PROGRAM SCURT, interval orar 08:30 – 13:20)
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASELE I-IV
  6300 Euro/an școlar (PROGRAM LUNG, interval orar 08:30 – 18:00)
  5900 Euro/an școlar (PROGRAM SCURT, interval orar 08:30 – 13:20)
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASELE V-VIII
  8300 Euro/an școlar (PROGRAM UNIC, interval orar 09:00 – 16:00)
 • SERVICIUL TRANSPORT SOLICITAT CU MICROBUZUL IPSB – 6 Lei/km
  (distanță calculată dus-întors)
 • ACTIVITĂȚI VOCAȚIONALE OPȚIONALE
  NEINCLUSE ȊN TAXA DE ŞCOLARIZARE

TAXA DE ŞCOLARIZARE INCLUDE:

 • Zilele de şcolarizare, conform Structurii anului școlar 2021-2022, reglementată prin O.M.E.N. 3243/05.02.2021
 • Activităţile didactice organizate şi desfăşurate conform Curriculum-ului Național
 • Activităţi de consolidare şi aprofundare a cunoştinţelor predate zilnic
 • Activităţi specifice de efectuare a temelor
 • Activităţi didactice suplimentare de îmbunătăţire a performanţelor şcolare
 • Activitățile vocaționale (Cluburi) organizate la decizia şcolii, conform unui Orar prestabilit
 • Activităţi extracurriculare (parţial) prevăzute ȋn Programul de Activităţi extracurriculare
 • Manualele școlare și auxiliare necesare activităţilor didactice şi extracurriculare

* Acestea pot varia, în funcție de Programul ales (Lung, respectiv Scurt);

** În vacanţe şi în zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

***Din taxa de şcolarizare nu se scad absenţele Beneficiarului direct.

Plata taxei de şcolarizare se face eșalonat, în 4 rate descrescătoare, între data de 1-10 ale fiecărei luni menționate, astfel:

NR. CRT.NIVEL DE STUDIURATEPERIOADA
1
CLASA PREGĂTITOARE - PROGRAM LUNG
5600 EURO / an școlar
*Din care se scade 1000 Euro, sumă plătită în avans

Rata I, 40%: 1840 Euro
Rata a II-a, 30%: 1380 Euro
Rata a III-a, 15%: 690 Euro
Rata a IV-a, 15%: 690 Euro

*Rate calculate fără 1000 Euro sumă plătită în avans, la înscriere
o   Între 1 - 10 Septembrie 2021
o   Între 1 - 10 Decembrie 2021
o   Între 1 - 10 Martie 2022
o   Între 1 - 10 Mai 2022
2
CLASA PREGĂTITOARE - PROGRAM SCURT
4900 EURO / an școlar
*Din care se scade 1000 Euro, sumă plătită în avans
Rata I, 40%: 1560 Euro
Rata a II-a, 30%: 1170 Euro
Rata a III-a, 15%: 585 Euro
Rata a IV-a, 15%: 585 Euro

*Rate calculate fără 1000 Euro sumă plătită în avans, la înscriere
o   Între 1 - 10 Septembrie 2021
o   Între 1 - 10 Decembrie 2021
o   Între 1 - 10 Martie 2022
o   Între 1 - 10 Mai 2022
3
CLASELE I-IV - PROGRAM LUNG
6300 EURO / an școlar
*Din care se scade 1000 Euro, sumă plătită în avans
Rata I, 40%: 2120 Euro
Rata a II-a, 30%: 1590 Euro
Rata a III-a, 15%: 795 Euro
Rata a IV-a, 15%: 795 Euro

*Rate calculate fără 1000 Euro sumă plătită în avans, la înscriere
o   Între 1 - 10 Septembrie 2021
o   Între 1 - 10 Decembrie 2021
o   Între 1 - 10 Martie 2022
o   Între 1 - 10 Mai 2022
4
CLASELE I-IV - PROGRAM SCURT
5900 EURO / an școlar
*Din care se scade 1000 Euro, sumă plătită în avans
Rata I, 40%: 1960 Euro
Rata a II-a, 30%: 1470 Euro
Rata a III-a, 15%: 735 Euro
Rata a IV-a, 15%: 735 Euro

*Rate calculate fără 1000 Euro sumă plătită în avans, la înscriere
o   Între 1 - 10 Septembrie 2021
o   Între 1 - 10 Decembrie 2021
o   Între 1 - 10 Martie 2022
o   Între 1 - 10 Mai 2022
5
CLASELE V-VIII - PROGRAM UNIC
8300 EURO / an școlar
*Din care se scade 1000 Euro, sumă plătită în avans
Rata I: 2920 Euro
Rata a II-a: 2190 Euro
Rata a III-a: 1095 Euro
Rata a IV-a: 1095 Euro

*Rate calculate fără 1000 Euro sumă plătită în avans, la înscriere
o   Între 1 - 10 Septembrie 2021
o   Între 1 - 10 Decembrie 2021
o   Între 1 - 10 Martie 2022
o   Între 1 - 10 Mai 2022

Beneficiile incluse in taxa scolara Scoala ta privata din Bucuresti

 • Activităţile didactice curente stabilite conform Programului zilnic pentru ciclul primar și gimnazial;
 • Activitățile de aprofundare/consolidare și efectuare a temelor primite;
 • Manualele și auxiliarele didactice corespunzătoare ariilor curriculare şi alte materiale didactice necesare desfăşurării întregului proces instructiv-educativ;
 • Platformă on-line de comunicare elevi-părinţi-cadre didactice;
 • Transportul elevilor către și de la baza sportivă Premium Wellness Institute;
 • Servicii de suport și consiliere educațională și de dezvoltare personală a elevilor de la ambele cicluri de învățământ în cadrul Departamentului de Consiliere și Mediere Școlară;
 • Pază şi protecţie permanentă;
 • Asistenţă medicală pediatrică.

Formular de inscriere online Trimite datele tale impreuna cu cererea de inscriere online