Noutati

Prima școală gimnazială de excepție în Sudul Bucureștiului!

protectie covid
Am luat toate măsurile de organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul unității noastre de învățământ. Vezi aici măsurile de prevenție privind infectarea cu noul coronavirus (Covid-19).

Strategii de predare on-line la scoala IPSB

Strategii de predare on-line la Şcoala Gimnazialӑ International Premium School of Bucharest (I.P.S.B.)

Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate părțile, izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general?

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm.

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ.

Chiar și în această perioadă la Şcoala Gimnazialӑ INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST sunӑ clopoțelul în fiecare dimineațӑ! Iată că acum, profesorii se adunӑ în fața calculatorului, așteaptându-i pe elevi sӑ se conecteze on-line.

Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim misiunea noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În astfel de circumstanțe (pandemia Corona virus 19), angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma unui plan de învățare la distanță, fie cӑ folosim Platforma Adservio pentru fișele de lucru, Platforma zoom.us pentru ședințele cu cadrele didactice din fiecare dimineațӑ, Platforma Neolms pentru instruirea cadrelor 2 didactice, tutorialele de pe canalul propriu Youtube sau rețeaua de comunicare Whatsapp cȃnd ne dorim sӑ îî vedem pe copii și sӑ îi simțim și mai aproape de noi.

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, elevi Premium, o experimentează cu succes de aproape trei sӑptӑmȃni. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online.

În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru elevi pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cere viitorul care vine…astăzi, este de părere Dna LOREDANA BӐNICӐ, consilierul școlar de la I.P.S.B.

Platforma Adservio – Scoala online

Platforma Adservio – folosită, de altfel, și în perioada de proces tradițional de instruire – ne pune la dispoziție cadrul virtual în care putem comunica cu elevii (inclusiv cu părinții) sub forma propunerilor de teme sau proiecte, cu conținuturi adecvate programei și planificărilor didactice, cu posibilitatea de a stabili termene de predare a proiectelor sau de a oferi feed-back-uri de modelare a performanței. Platforma reprezintă, în această perioadă „altfel”, modalitatea prin care transmitem elevilor noștri mesajul de normalitate și educație în orice condiții.

Tehnologia asigură o comunicare elegantă, dar…poate substitui acea comunicare față în față?

Există, categoric, câteva avantaje ale predării online despre care ne scrie și C SILVIA LĂUNEANU, Profesor de Muzică și mișcare scenică la I.P.S.B.: Prima idee care îmi vine în minte este economia de timp. Aceasta, împreună cu flexibilitatea crescută în a-ţi alege programul. Sunt, însă, diferenţe de care trebuie să ţinem cont. Atât pentru elevi, cât și pentru profesori, on-line-ul, în general, învățarea la distanți, în speță, este o provocare! Nu suntem obişnuiţi cu o asemenea libertate. Avem nevoie de interacțiunea noastră tradițională sau putem să ne adaptăm cu adevărat unor lecții care par poate lipsite de suflet? Mă refer aici strict la disciplina Muzică și mișcare. Îmi place să simt emoția elevilor mei, îmi place să le transmit din trăirile mele. Muzica, înainte de informație, înseamnă pasiune, sentiment și chiar reciprocitate!

Menționez un aspect important – Interacțiunea! Este, totodată, posibil să observăm în această perioadă de predare on-line, elemente de comunicare interumane care se pot pierde. Nu mai putem observa în întregime limbajul corpului celeilalte persoane şi trebuie, de exemplu, să fim un pic mai atenţi la reacţiile receptorului pentru a le interpreta corect.

Dar… când a fost inventat învățământul online, nimeni nu s-a gândit că va fi extrem de util omenirii în condițiile unei pandemii. Asta trăim astăzi și ne adaptăm!” Mai concret: la disciplina Muzică și mișcare, inclusiv Clubul Little Broadway sunt propuse și transmise elevilor proiecte tematice pe Whatsapp. Toate clipurile video sau fotografiile reprezentând rezultatul/produsul activității sunt trimise pe grupul de lucru al cadrelor didactice și, firește, oferim feedback fiecarui elev în parte. Acest lucru îi motivează pe copii şi îi antrenează, într-un mod fericit, în toate activităţile de acest gen. Mai mult, zilele următoare Prof. S. Lăuneanu va iniția un chiar și un concurs muzical…cu premii și premiere tot on-line. Așadar, în vremuri excepționale, educația la distanță devine o soluție viabilă. Și credem cӑ funcționează pentru că e pusă în slujba celor care își doresc să învețe.

Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare.

La clasa I, Dna Prof. Înv. Primar MIMI DUMITRA CONSTANTIN s-a mobilizat exemplar în vederea comunicării cu elevii săi pe întreaga perioada de suspendare a cursurilor, precum și în vederea folosirii platformelor online. “Am considerat că soluția potrivită în aceasta perioadă este ca activitățile didactice sa fie continuate on-line, astfel încât elevii să aibă cât mai puțin de recuperat atunci când se reîntorc la școală, prin urmare m-am folosit de platforma Adservio în care sunt înrolați toți elevii școlii noastre, unde am încarcat activități conform programei, curriculei naționale pentru clasa I. Zilnic folosesc și rețeaua de comunicare whatsapp, unde am discutat cu toți elevii clasei I.”

Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel cât să trecem cu bine peste acest moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este valabil mai ales în mediile de învățare on- line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa ar fi în mod normal, în cadrul clasei.

Doamna Director adj, I.P.S.B. MIHAELA POIENARIU, Profesor de matematică, este de părere că 1 din 6 dintre noi ne dorim să putem întoarce ceasul și să fi învӑțat mai nult la matematicӑ, Pare simplu, dar cum putem face matematicӑ la distanțӑ? Unii dintre noi sunt născuți cu un dar evident pentru Matematică, pentru ceilalți durează mai mult pentru a-și descoperi talentul latent. Folosesc constant în aceste zile Platforma Adservio și tutorialele, fie cӑ este vorba de ora de matematicӑ sau de Clubul de Mate- Info… noi continuӑm sӑ descoperim tainele matematicii și ale informaticii…și, ce credeți? Elevii mei au descoperit acum că matematica este FUN!

Pentru disciplina Dezvoltare personală, platforma Adservio oferă posibilitatea postării de materiale vizuale/grafice adecvate tematicii și vârstei elevilor, propuneri de proiecte individuale care pot fi realizate acasă, cu minimum de resurse materiale feedback-uri pentru teme sau proiecte (transmise către toți elevii sau către anumiți elevi, în mod individual; de asemenea către părinți).

Pentru Limba englezӑ – CLIL sau Context and Language Integrated Learning (Învӑțarea integratӑ de conținuturi și limbӑ) este un termen umbrelӑ folosit în ultimii ani cu referire la predarea de conținuturi într-o limbӑ strӑinӑ și nu numai (îl folosim la matematicӑ, la dezvoltare personalӑ, la educația pentru sӑnӑtate sau educația pentru societate). Chiar și în mediul on-line, elevii sunt motivați sӑ învețe o limbӑ strӑinӑ atunci cȃnd aceasta le stimuleazӑ capacitatea de gȃndire și cunoștințele globale despre lume și viațӑ pe care ei le-au acumulat pȃnӑ în momentul respectiv. De exemplu, în lecția din aceastӑ sӑptӑmȃnӑ (de ex. la clasa I) verbul have got va adӑuga detalii despre cine/ce sunt eu: I have got dark/blonde hair, I have got blue/green eyes, I have got friends/ toys/ computer games. A transmite informații despre / și a conștientiza propriile abilitӑți reprezintӑ un bun exercițiu de situare într-o nouӑ lume, aceea pe care o vom reinventa în momentul prezent, este de părere Dnul profesor SEBASTIAN CHIRIMBU, profesorul de limbi moderne al școlii noastre.

În această perioadă, la Clasa pregӑtitoare Dna Prof. Înv. Primar GEANINA VOINEA a optat pentru comunicarea digitală/online cu elevii școlii noastre. Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Astfel, elevii săi apreciază comunicarea cu profesorul si relația continuă pe care o oferă această metodă modern de predare- învățare.

Practica on-line de până acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit, cumva, mai flexible, de aceea suntem în măsură să oferim colegilor noștri de breaslă (și nu numai!) cȃteva recomandӑri pentru aceast tip de învӑțare la distanță, proprie acestei perioade:

  • Asigurarea unei comunicări clare, nuanțate, explicite și, în același timp, ferme în cazul în care elevii adresează întrebări și omiterea unui așa-zis ”dialog suprapus” astfel încât, într-un timp limitat elevii să poată oferi clarificări specifice obiectivelor de învățare, cerințe-sarcină;
  • Monitorizarea continuă și activă a e-mail-ului de către fiecare cadru didactic, a platformei utilizate, chiar a telefonului mobil în vederea aigurării unei comunicări eficiente, suportive și optime cu toți părinții elevilor împlicați în acest proces de învățare;
  • Evitarea, cu excepția cazului în care sunt programate cu atenție și limitate, conversațiilor on-line îndelungi, fără eficiență didactică sau afectivă;
  • Evitarea solicitӑrii imprimӑrii (listării) tuturor fișelor de lucru individual recomandate (Toate activitățile ar putea sӑ fie finalizate pe un dispozitiv sau încărcate ca imagine);
  • Asigurarea și respectarea sistematică a activităților de pregătire teoretică și metodică individuală (sau de grup) a cadrelor didactice pe tot parcursul perioadei în care unitățile școlare sunt închise.

Prof.univ. Dr. Laura Bondrea, Manager coordonator I.P.S.B.

Conf.univ. Dr. Sebastian Chirimbu, Director I.P.S.B.

Lasă un comentariu